Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi, Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi, 101 ada 85-98-99 parseller, 112 ada 2-7-10-17-21 parseller, 113 ada 1-17 parseller ve 118 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 07.11.2018 ve 06.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 7.11.2018 09:31:24