Karesi İlçesi Tatlıpınar Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Karesi İlçesi Tatlıpınar Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 20.11.2017 ve 19.12.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.