Manyas İlçesi Salur Mahallesi 4770 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Manyas İlçesi Salur Mahallesi 4770 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi 3194 sayılı imar Kanunun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2017 ve 24.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.