Manyas İlçesi, Salur ve Bölceağaç Mahalleleri Sınırları Dahilinde Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Manyas ilçesi Salur ve Bölceağaç Mahalleleri sınırları dahilinde olan Gönen-Manyas İl Yolu Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.01.2019 ve 06.02.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.1.2019 08:58:31