Muhtelif Taşınmaz Duyurusu

ulasim

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 no.lu parseller ile 861 ada, 488 no.lu parseldeki toplam 12.341,00 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki yapılar satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 14/10/2016 Cuma günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 30/11/2016 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 30/11/2016 Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.