Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize Ait Muhtelif Yerlerdeki 22 Adet Taşınmazın Kiralama İhalesi

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki 22 adet taşınmazın kiralama ihalesi, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 08:30’da başlayıp 10 dakika arayla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.