Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize Ait Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Edremit Şubesinde Bulunan İşyerlerinin Kiralama İhalesi

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Edremit Şubesinde bulunan işyerlerinin kiralama ihalesi 24/02/2016 Çarşamba günü saat 11:00’de Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma teklif usulü yolu ile yapılacaktır.