Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi 1229-1230-1234-1235 1238-1239-1242-1241-1440-1441-1442-1443-1444-1445 1446- 1447-1448-1449-1450-1451-1452 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi 1229-1230-1234-1235-1238-1239-1242-1241-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452 Parsellere ait 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.03.2017 tarih ve 371 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-25732) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 14.04.2017 ve 15.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na yapılabilecektir.