Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 179 Ada, 10 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Susurluk ilçesi, Sultaniye Mahallesi, 179 ada, 10 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2019 tarihli ve 441 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

Aşağıda sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.06.2019 ve 24.07.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.6.2019 09:45:59