Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi 957, 958, 2280, 2281 ve Sülecik Mahallesi 100 Ada 11, 12 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP

Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi 957, 958, 2280, 2281 ve Sülecik Mahallesi 100 ada 11, 12 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.04.2018 tarihli ve 448 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 21.05.2018 ve 19.06.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 21.5.2018 18:16:17