Temmuz Ayı Kesinleşen Karar Özeti İlanı Duyurusu

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.07.2015 tarihinde saat 18:00’de ve 14.07.2015 tarihinde saat 15:00’de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13.maddesi gereğince yapılan 2015 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1. ve 2. Birleşimlerinde alınan ve 13.07.2015 ve 20.07.2015 tarihlerinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin karar özetleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Ahmet Edip UĞUR
Büyükşehir Belediye Başkanı


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.