BAÇEYÖB Dönem Başı Toplantısını Yaptı

ulasim 28.05.2015
Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (BAÇEYÖB), 2015 Yılı Dönem Başı Toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başkanlığında gerçekleştirdi. BAÇEYÖB Birlik meclisinin en son toplantı tutanağı özetinin okunup oylanmasıyla başlayan toplantıda; Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen atıkların bertaraf bedelleri konusu Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Birlik Tüzüğü’ndeki yapılan revizeyle; Birliğin hizmet sınırı il sınırları olarak değiştirildi.  2014 yılı bütçe kesin hesabının görüşülüp, karar bağlanmasının ardından yapılan gizli oylamayla Zekai Kafaoğlu, Recai Baytar, İsmail Cankul, İsmail Çoban ve Turhan Şimşek Birlik Encümen üyeliğine seçildi. Birliğin Disiplin Amirliği Yönetmeliği’nin okunması ve oylanmasının ardından toplantı sona erdi.