Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş'den Açıklama

ulasim 09.09.2015
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanılğı'na bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş., bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere yönelik bir açıklama metni yayınladı. BTT A.Ş. Tarafından yapılan açıklamada, haberlerin eksik bilgi ve hatalı yönlendirmelerden kaynaklandığı belirtildi. BTT A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:  

Son zamanlarda basında şirketimiz BTT AŞ ve Büyükşehir Belediyemiz hakkında bazı haberler çıkmaktadır. Eksik bilgi ve hatalı yönlendirmelerden kaynaklandığını düşündüğümüz bu haberlerde BTT AŞ mevcut taşıma kooperatifleri ile rekabet eden bir işletme gibi gösterilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile BTT AŞ çatısı altında 10 ayrı kooperatif akıllı kart sistemine dahil olarak taşımacılık faaliyeti göstermektedir.

BTT AŞ, Balıkesir toplu ulaşım sistemini işletmekle sorumlu olan bir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.
Eylül ayı itibarı ile 255 adet 5m ile 12m arası engelli uyumlu, düşük tabanlı, klimalı yeni otobüsler ile hizmet vermektedir.

BTT AŞ'ye bağlı olan tüm otobüslerde Akıllı Balkartların kullanıldığı elektronik ücret toplama sistemi geçerlidir. BTT, çalışmakta olduğu tüm bölgelerde  mevcut işletmecilere ait taşıtların standartlarını yükseltip akıllı kart sistemine dahil etmekte, yolcu taşımacılık işini yerel esnaf ile birlikte gerçekleştirmektedir.  

İşletme prensibi olarak Balıkesir Toplu Ulaşım Ana Planı'nda da önerildiği üzere öncelik ile mevcut işletmecileri kendi çatısı altına toplayıp toplu taşımanın standartlarını yükseltmeyi hedefleyen BTT; mevcut işletmecilerin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun işletmecilik yapmaya istekli olmaması durumunda Belediye kanunu gereği zorunlu olan bu hizmeti Belediye adına yerine getirmek ile yükümlüdür.

Şirket olarak Balıkesir halkının kaliteli, güvenilir, konforlu ve erişilebilir bir toplu taşıma hizmeti alabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BTT AŞ aynı düzlemde çalışmaya devam edecektir.