Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Belediyesi'nin Borcunu Yapılandırdı

ulasim 13.08.2015

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden olan alacaklarını yapılandırarak ilçe belediyelerine kolaylık gösteriyor. Bağlı birimleriyle tüm ilçelerde dört koldan yatırım ve hizmetlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki BASKİ Genel Müdürlüğü nezdinde Ayvalık Belediyesi'nden alacaklı olduğu 8 milyon 580 bin TL'lik tahsilatı 30 eşit taksite bölerek kolaylık sağladı. 

BASKİ'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasanın geçici 1/11’inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun ek 2/6’ıncı maddesi uyarınca Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2014 tarih ve 7 sayılı kararı ve bu karar gereği BASKİ Genel Müdürlüğü’nün 13/05/2014 tarih ve 137 sayılı yazısı ile BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gereken su ve kanalizasyon hizmetlerinde aksama olmaması için bu hizmetlerin; 30/09/2014 tarihine kadar İlçe Belediye Başkanlıklarınca yerine getirilmesine karar verilmiş; bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan giderlerin İlçe Belediyelerince karşılanması, yine bu süre zarfında yapılan tahsilat ve giderler için mahsuplaşma yoluna gidilmesi ve arada doğan farkın alacaklı BASKİ Genel Müdürlüğü’nün hesabına aktarılması karar altına alınmıştır. İlgili kanun hükümleri ve BASKİ Genel Müdürlüğü’nün 13/05/2014 tarih ve 137 sayılı yazısı gereği; 30/03/2014-30/09/2014 tarihleri arasında BASKİ Genel Müdürlüğü’nün yürütmekle yetkili ve görevli olduğu hizmetler; Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 30/09/2014 tarihi itibariyle mahsuplaşma süreci başlamış olup, Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerin gelir-gider kalemlerine ilişkin 04/03/2015 tarihli Mahsuplaşma Raporuna istinaden Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın BASKİ Genel Müdürlüğü’ne borcu olduğu anlaşılmıştır.
Bu süreç sonunda taraflarca imzalanan 04/03/2015 tarihli Mahsuplaşma Raporu ile Ayvalık Belediye Başkanlığının BASKİ Genel Müdürlüğü’ne Çevre Temizlik Vergisi düşüldükten sonra uygulanan faiz ile birlikte toplam 8.580.000,00 TL borcu bulunduğu hususunda mutabakata varılmıştır. Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından BASKİ Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda ise; söz konusu borcun aylık 286.000,00 TL olmak üzere 30 eşit taksitte ödenmesi hususunda protokol imzalanmıştır.

GENÇER: “BÜYÜKŞEHİR'E VE BASKİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM”

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, “Allah borcumuzu ödemek nasip etsin. Kışı en iyi şekilde projeler üretip özellikle kanalizasyon sorunuyla ilgili olan kısmında Ayvalık'ı bir dahaki yaza hızla hazırlamak istiyoruz. Şu anda Ayvalık'ta 550 bin kişi yaşıyor. Normal nüfusu 70 bin, 100 bini buldu. Suyla ilgili özellikle köylerimizdeki arsenikle ilgili BASKİ'nin projeleri var, beklentilerimiz büyük. Sarımsaklı vs bölgelerdeki çalışmaları, projeleri duyduk. Madra Barajından alınacak suyun dağıtımının yapılacağını öğrendik, bunlar önemli projeler. BASKİ'ye olan borcumuzu yapılandırmak için gösterilen kolaylık ve prokotol için teşekkür ederiz. Yapılandırma çok önemli bir kolaylık bizim için. Bu zor dönemde yapılandırmadan ödemeye kalksaydık ödememiz mümkün değildi, bu nedenle yapılandırma için teşekkür ederim” diye konuştu. 

BANDIRMA İLE BAŞLAYAN YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, kuruluşa kadar olan 6 aylık sürede ilçe belediyelerinin Büyükşehir ve BASKİ adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e de özellikle teşekkür eden BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, şunları kaydetti; “BASKİ ve Ayvalık Belediyesi bir bütün. Bizler de sizler de aynı amaç için çalışıyoruz. Sizler ilçelerimizde tem ilcilerimiz en büyük desteğimizsiniz. BASKİ'nin kurulduğu andan itibaren 6 ay boyunca bizim adımıza hizmetleri bizim adımıza sevgiyle başarıyla yürüttünüz, biz o 6 aylık döneme göre bir prototokol düzenlemesi yapıyoruz. 6 aylık dönem ve sonrasında özellikle siz ve ekibiniz olarak Büyükşehir ve BASKİ'ye verdiğiniz desteklerden dolayı yaptığınız hizmet ve desteklerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Ayvalık'ın sorunlarını biliyoruz. Yeni kurum olmamıza rağmen çok tecrübeli  iyi bir ekibe sahibiz, sizler de bizi yönlendirdiğiniz sürece çok güzel eserler yapacağımıza inanıyorum. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” 
 
Geçen Temmuz ayında Bandırma Belediyesi ile başlatılan borç yapılandırma sürecinin Ayvalık Belediyesi ile sürdüğünü hatırlatan BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, “Bu süreç içerisinde Ayvalık Belediye Başkanlığının bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlere yönelik destekleri ve protokol ile ilgili olumlu yaklaşımları sonucunda; Büyükşehir Belediye Başkanım ve BASKİ Çalışma Arkadaşlarım adına Sayın Ayvalık Belediye Başkanımız ve ekibindeki tüm Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.