Kirli Oyunu Büyükşehir Bozdu

ulasim 01.06.2015

Balıkesir'de yaklaşık bir ay önce Altıeylül İlçesi Pamukçu-Nergis mevkiinde yol kenarında rastlanan çuvallar içerisindeki menşei belirlenemeyen atıkların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından, “Menşei Belirsiz Atık Örneği Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-3B Test ve Analiz Raporu gönderilmiş olup, söz konusu menşei belirsiz atık örneğinin, “TEHLİKELİ ATIK” olduğu belirlenmiştir. TÜBİTAK'ın hazırladığı ilgili analiz ve test sonuçları yetkili makamlara ulaştırılmıştır. 

KİRLİ OYUNU BÜYÜKŞEHİR BOZDU

Bigbag çuvallarının her birinde 1 ton olmak üzere toplamda yaklaşık 400 tonluk atığın, “tehlikeli” olduğu resmen bildirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nce, söz konusu tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde bertarafı için ilgili birimlerle çalışmaların sürdüğü bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ihbar üzerine ortaya çıkardığı 30 tır dolusu her biri 1 ton ağırlığındaki özel bigbag çuvallara paketlenmiş atıkların 'kömür tozu' gibi gösterilerek yetkili mercilerin ve kamuoyunun yanıltılmak istendiği ileri sürülürken bu kirli oyunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bozdu. 

SUÇLULARI BULUNSUN

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde Nergis (Çiçekpınar) mevkiinde yol kenerındaki bir tarla üzerinde atılı olarak ele geçirilen yaklaşık 400 tonluk 'tehlikeli atığın kim veya kimler tarafından bırakıldığı, kimlerin buna göz yumduğu konusunda vatandaşlar yetkili makamların gerekli işlemleri yapmasını bekliyor. Konuyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikatın yürütüldüğü bildirildi. 

TÜBİTAK'ın 29 Mayıs 2015 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen test ve analiz sonucuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı açıklama yayınladı. 


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN KONUYLA İLGİLİ YAYINLADIĞI BASIN BİLDİRİSİ;

İlimiz Altıeylül İlçesi Pamukçu-Nergis mevkiinde yol kenarında rastlanan, 24.04.2015 tarihinde menşei ve cinsi ile ilgili olarak tespit yapılamayan atıkların test ve analiz sonuçları kamuoyuna duyurulur.

24.04.2015 tarihinde saat:20:20‘ de  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Daire Başkanlığımıza Pamukçu-Nergis (Çiçekpınar) yolunda bir tarlaya çok fazla miktarda çuvallarla ve özel korumalı kıyafetlerle atığın bırakıldığı yönünde (fotoğraflar mevcut) ihbar gelmiş ve Daire Başkanlığımıza da iletilmesi ile birlikte Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz atıkların bırakıldığı mevkiye gitmişlerdir.Aynı saatlerde  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne , belirtilen konum Altıeylül  Belediye sınırlarında olduğundan Altıeylül Belediye Başkanlığı ve Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı’na bilgi verilmiştir. Mevzu alana gelen Altıeylül Belediye Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri bu atıklarla ilgili 21.04.2015 tarihinde kömür tozu olarak zabıt ve tutanak tuttuklarını belirtmişlerdir.

Fidan dikili tarla üzerinde, bigbag çuvallar içerisinde, içeriği ve menşei belli olmayan, toz görünümlü, siyah renkli malzeme/atık ile alakalı olarak, gece olması sebebi ile ertesi sabah (25.04.2015 tarih ve saat:11:00’de) numune alınması için Altıeylül Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığıile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından saat: 03:12’de 25.04.2015 tarihli tutanak tanzim edilmiştir.

25.04.2015 tarih ve saat:11:00’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından menşei ve nevi belli olmayan ve takribi 350 adet civarında olan bigbag çuvallar içerisindeki atıklardan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Ek-3B” maddesine göre değerlendirilmek üzere usulüne uygun numune alınarak tutanak tanzim edilmiştir.

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza teslim edilen cinsi ve tehlikeli olup olmadığı belli olmayan numuneler ekiplerimizce analizi yapılmak üzere TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA teslim edilmiştir.

Sözkonusu atıklar analiz sonucu gelinceye kadar, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığınca yed-i emine alınmış, yapılan adli tahkikat Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş ve 30 Nisan 2015 tarihli İlçe Jandarma Komutanlığı yazısı ile soruşturma dosyası açıldığı Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza 29 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi  Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından “Menşei Belirsiz Atık Örneği  Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3B Test ve Analiz Raporu” gönderilmiş olup, söz konusu menşei belirsiz atık örneğinin;

-Yağ-gres miktarının sınır değerinin üzerinde olduğu,
-Numunenin sulu çözeltisinin çözünmüş oksijen miktarının yüksek olduğu, bu konsantrasyonun sucul ortamlara karışması halinde risk teşkil edeceği,
-İnorganik içerik bakımından toprak üzerinde bekletilmesinin riskli olduğu,
-Fare ile yapılan akut toksisite sonuçlarına göre toksik olduğu belirlenmiştir.

Tüm değerlendirmeler sonucunda menşei belirsiz atık örneğinin “TEHLİKELİ ATIK” olduğu tespit edilmiştir. Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı Test ve Analiz Raporu ekleri ile beraber gereği yapılmak üzere 29.05.2015 tarihinde Daire Başkanlığımızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir.