BAÇEYÖB

ulasim
Balıkesir Katı Atık Yönetim Projesini gerçekleştirebilmek için Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (BAÇEYÖB) 15 Mayıs 2006 tarihinde kurulmuştur. 

Birliğin kurucu üye belediyeleri Merkez, Susurluk, Bigadiç, İvrindi, Savaştepe, Kepsut, Pamukçu`dur.

Birliğin amacı Sürdürülebilir Çevre Yönetimini esas alan birlik çalışma alanı içindeki üye Belediyelerinin mali imkanlarını ortak çaba ile birleştirip, Türk Yasaları ve Avrupa Birliği normlarına uygun, fonksiyonel ve çevreci bir katı atık yönetimi sistemiyle, yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarını yükseltmek, yeraltı sularının kirlenme oranlarını düşürmek, halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak kalıcı bir katı atık yönetimi oluşturmaktır.

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki ve Değerlendirmesi Yönetmeliği`nin 14.maddesi gereğince 26/05/2008 tarihinde Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi için Çed belgesi alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.

Birlik Başkanlığı’nı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yapmaktadır. Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 5 (Beş) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

BAÇEYÖB, 2015 yılı bütçesi 5 milyon 700 bin lira olarak onaylandı.

İletişim Bilgileri
Adres: Savaştepe Karayolu Üzeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası - BALIKESİR
Web Sitesi: www.baceyob.gov.tr
Santral Telefonu: 0 266 221 83 31
Direk Telefon: 0 266 221 83 31
Fax: 0 266 221 83 32
E-Posta: bilgi@baceyob.gov.tr