Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15.05.2014 tarih ve 35 nolu meclis kararı ile Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği'ne katılmıştır.