1. Hukuk Müşavirliği

ulasim
  • Adı : Tuğba Varol
  • Görevi : Hukuk Müşaviri
  • Telefon : 0266 239 1510 / 1201
  • Faks : 0266 239 0680

  • Özgeçmiş

    Tuğba Varol, 1980 yılında Çanakkale’de doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2009 yılında Balıkesir İl Özel İdaresinde avukat olarak çalışmaya başladı.

    2014 yılından itibaren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 1.Hukuk Müşavir Vekili olarak görev yapıyor.İlgili Duyurular


  • Görevleri

1. Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) Belediye tarafından ve/veya belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini, Belediye 
Başkanı adına; adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde vekâleten 
takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, 

2) Belediye Başkanı tarafından tevdi edilen konular hakkında mütalaa vermek, 

3) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar 
hakkında Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak, 

4) 4734 ve 2886 sayılı yasa gereğince hazırlanacak şartname ve sözleşmeler hariç olmak üzere Belediye tarafından imzalanacak sözleşme ve protokoller ile yönetmelik ve yönerge gibi her türlü düzenleyici işlem hakkında mütalaa vermek.