Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Ali COROZ
 • Görevi : AYKOME Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 0510 / 2400
 • Faks : 0266 239 0520
 • E-posta : ali.coroz@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1984 yılında Zonguldak’ta doğdu.

  Ortaokul ve Liseyi Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansa devam etmektedir.

  2007-2009 yılları arasında özel sektörde Elektrik Şantiye Mühendisi ve Elektrik Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresi’nde Elektrik Kontrol ve Proje Mühendisi olarak görev yaptı. Askerlik görevini 2010 yılında Muğla’da yapmıştır.

  Evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü,

1) Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek,
2) AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,
3) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak ve AYKOME’nin onayına sunmak,
4) Alt yapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,
5) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek,
6) Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti halinde kazı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
7) Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını Aykome Çalışma Yönetmeliğine göre denetlemek, gerekli görülen hallerde Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak,
8) Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek,
9) Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili Alt Kurul Toplantıları düzenlemek, eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlamak,
10) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
11) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
12) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.