Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Erman Çalış
 • Görevi : AYKOME Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 15 10 / 2402
 • Faks : 0266 239 0520
 • E-posta : erman.calis@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  14 Kasım 1973 tarihinde Balıkesir/Burhaniye’de doğdu. Liseyi Burhaniye’de okuduktan sonra Trakya Üniversitesi Karaağaç Meslek Yüksek Okulu’nu daha sonrada Balıkesir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 1998 yılında tamamladı.

  Jandarma Genel Komutanlığı Ankara’da İstihkam Asteğmen olarak görevini tamamladıktan sonra, özel sektörde otel inşaatları, kırma taş ve hazır beton sektörlerinde Müdür olarak görev aldı.

  2009-2016 yılları arasında Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak Yol Yapım Bakım ve Onarım Körfez Şefliğini yaptı.

  13 Mart 2017 tarihinden itibaren AYKOME Şube Müdür V. olarak atanan Erman Çalış evlidir



 • Görevleri

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü,

1) Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek,
2) AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,
3) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak ve AYKOME’nin onayına sunmak,
4) Alt yapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,
5) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek,
6) Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti halinde kazı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
7) Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını Aykome Çalışma Yönetmeliğine göre denetlemek, gerekli görülen hallerde Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak,
8) Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek,
9) Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili Alt Kurul Toplantıları düzenlemek, eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlamak,
10) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
11) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
12) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.