Department of Environmental Protection and Development

  • Adı : Vehbi Yörük
  • Görevi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2500

  • Özgeçmiş

  • Faaliyet Raporları
  • Hizmet Rehberi
Açıklama İndir
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Performans