Department of Housing and Urban Development

ulasim
  • Adı : A. Murat Erayman
  • Görevi : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan V.
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1900

  • Özgeçmiş
  • Faaliyet Raporları
  • Hizmet Rehberi
Açıklama İndir
İmar ve Şehirlicilik Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
İmar ve Şehircilik Başkanlığı 2015 Performans