Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : İsmail MERAL
  • Görevi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.

  • Özgeçmiş

    1970 yılında Balıkesir'de doğdu. Ortaokul ve liseyi Balıkesir'de okudu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Meral, 21.01.1997'de Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde göreve başladı. Orta derece İngilizce bilen Meral, 17.06.2014'de Altıeylül Belediyesi'ne atanmış olup 15.11.2017 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini vekaleten sürdürmektedir.

    Evli ve iki çocuk babasıdır.
  • Görevleri
  • Mevzuatlar
  • Faaliyet Raporları
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Daire Başkanlıklarının hazırladığı ihale dosyalarının intikalinden ihale sonucunun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte 4734 sayılı yasa kapsamında yapılması gereken tüm işlemleri ve yazışmaları yapmak,

2) Daire Başkanlıklarının akaryakıt, demirbaş, sarf ve tüketim malzemelerine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek 4734 sayılı yasa kapsamında ihale işlemlerini yürütmek, ödemelerini yapmak, 

3) Belediye hizmet binalarının ısıtma, elektrik, haberleşme, taşıma, temizlik, vb.destek hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, her türlü ihtiyacını karşılayarak vatandaşların ve personelin hizmetine hazır halde bulundurmak, 

4) Belediye tarafından ihtiyaç duyulan hizmet araçlarının kiralanması ile ilgili ihale sürecini yürütmek, araçların Daire Başkanlıklarına tahsisi ve/veya görevlendirme işlemlerini yapmak, araçların her an çalışır ve hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak, 

5) Belediye birimlerine yönelik destek hizmetlerini yerine getirmek,

6) Belediye personelinin öğlen yemeğine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

7) Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.

No Tarih Açıklama İndir
000 14.12.2015 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Performans