Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Hüseyin Töre
 • Görevi : Enerji ve Aydınlatma Şube Müdür V.
 • E-posta : huseyin.tore@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1980 yılında Balıkesir’de doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de, liseyi Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinde bitirdi. Yükseköğrenimini 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) bölümünde tamamladı.

  2005 yılında Balıkesir Belediyesi’nde işe başladı. Askerlik görevini 2006 senesinde Yüksekova'da kısa dönem jandarma er olarak tamamladı.

  2015 Ocak ayından itibaren Enerji ve Aydınlatma Şube Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve bir çocuk babasıdır.  • Görevleri
Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Belediyeye ait her türlü bina, yapı tesis ile Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında yer alan her türlü yeşil alan, park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları ile imalatı Belediye tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş cadde, sokak ve meydanlardaki aydınlatma tesislerinin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, kontrollük hizmetlerini gerçekleştirmek,enerji giderlerinin azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek, trafo ve jeneratörlerin bakımını yapmak,
2) Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen Genel Aydınlatma abonelerinin bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,
3) Elektrik dağıtım kurumlarıyla yapılan çalışmaları koordine etmek ve protokolleri takip etmek,
4) İlgili yasa ve genelgeler gereği Enerji Verimliliği çalışmalarını yürütmek,
5) Yenilebilir Enerji Kaynakları ile ilgili projeler üretmek ve mevcut sistemlerin işletilmesini sağlamak,
6) Belediye uhdesinde bulunan diğer birimlerle, elektrik ve enerji hususlarında koordinasyon sağlamak,
7) İlin aydınlatma mimarisi ve görsel açıdan daha güzel görünmesini sağlamak amacıyla proje geliştirmek ve uygulamak,
8) Enerji alanında, gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip etmek, teknoloji turizmine dönük stratejiler geliştirmek; enerji parkı, araştırma laboratuarları, öğrenci seminerleri ile enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak,
9) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
10) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek
11) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.