Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Fatma Nur Üstünkol
 • Görevi : Etüt ve Proje Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2430
 • Faks : (+90) 266 239 05 20
 • E-posta : fenisleri@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1979 yılında Ankara’ da doğdu.

  Lisans eğitimini 1997-2001 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

  2004 yılında Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak göreve başladı. 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

  2015 yılında Etüt ve Proje Şube Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

  Evli ve 3 çocuk annesidir. • Görevleri

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan yapım işlerine (bina, yol, köprü vb.) ait arazi çalışmalarını yapmak,

(2) Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,

(3) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan her türlü yapım işinin (bina, yol, köprü vb.) etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak,

(4) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yapmak, yaptırmak,

(5) Yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,

(6) Her türlü yolun topoğrafik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak,

(7) Projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamaktır.