Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ayhan Arık
 • Görevi : Fen İşleri Dairesi Başkanı
 • Telefon : 0266 239 0510 / 2400
 • Faks : 0266 239 0520
 • E-posta : ayhan.arik@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş
  Ayhan Arık, 1971 yılında İstanbul’da doğdu.

  Liseyi Salihli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında esnek üstyapı konusunda yüksek lisans yaptı. Aynı anabilim dalında rijit üstyapı konusunda doktoraya devam etmektedir.

  1994-2006 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılı başında Balıkesir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne geçerek, kontrol mühendisi, şube müdürü, müdür yardımcısı ve vekil il müdürü görevlerinde bulundu. 2011 yılında Balıkesir İl Özel İdaresinde yeni kurulan Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne birim müdürü olarak atandı.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi. 

  Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. 5393 Sayılı Belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile her çeşit ulaşım yapıları; sağlık, spor, eğitim ve kültür amaçlı bina ve tesisler ile diğer mekanların yapımı, bakımı ve onarım işlerini yapmak.
2. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları yıkmak. Bu işlere ait her türlü etüt ve keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, işlerin kontrol ve denetimini sağlamak.
3. Belediyemize ait motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler ve gereçlerin bakım, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak, araç parkı sevkini yapmak, belediyenin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini sağlamak.
4. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde yollardaki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tüzel ve Gerçek kişilerin yapacakları altyapı şebeke inşaatı çalışmalarında müracaatları değerlendirmek, uygunluğunu araştırmak ve uygun çalışma güzergahlarını belirlemek, diğer alt yapı kurumları ile koordinasyonu sağlamak ruhsatlandırmak ve denetimini sağlamak suretiyle alt yapı çalışmalarını yönlendirmek. 
Birimimizin görevleriyle ilgili olarak hazırlanmış doküman için tıklayın
No Tarih Açıklama İndir
296 21.07.2015 Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
Fen İşleri 2015 Performans Programı