Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Murat Sarp
 • Görevi : Gençlik ve Spor Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 234 00 47
 • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  01.07.1975 doğumlu olan Murat SARP ilk ve orta öğretimini Balıkesir’de tamamlamıştır. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğini kazanmış ve 1996 yılında mezun olmuştur. 1996 yılında Samsun 19 Mayıs Ballıca 60. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başlamış, ilçenin futbol ve basketbol takımlarında antrenörlük yapmış, okulun güreş ve atletizm takımlarıyla Türkiye’de dereceler almıştır.

  Askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.

  2003 yılında Bursa Mustafa Kemalpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine tayini çıkmış aynı zamanda Mustafa Kemalpaşa Belediyesi güreş takımını çalıştırmıştır. 2007 yılında Balıkesir Gaziosmanpaşa İlköğretim Okuluna tayin olmuş 2008 yılında Anadolu Liseleri sınavlarına girmiş ve Muharrem Hasbi Anadolu Lisesine tayin olmuştur. Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi spor kulübünü kurmuş, bir çok gence spor yapma imkanı sağlamış ve çeşitli dereceler elde etmiştir.

  2014 yılında Eğitim Birsen Karesi İlçesi Başkan Vekili Seçilmiştir.

  21 Temmuz 2016’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili olarak göreve başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir. • Görevleri

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Sporu teşvik etmek amacıyla, gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve genel bütçeden tahakkuk eden bedelin binde 7’sini geçmemek üzere nakdî yardım yapmak,

(2) Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek,

(3) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ile koordine ederek, gençlere sportif beceri kazandırma kursları açmak,

(4) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapılmasını ilgili birimlerle koordine etmek, yapılan spor tesislerini işletmek veya işlettirmek,

(5) Beldede spora yönelik hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(6) Yurt içi ve yurt dışı spor karşılaşmalarında üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

(7) Yurt içinde ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle ilişkileri geliştirmek amacıyla spor faaliyetleri gerçekleştirilmesine, bu çerçevede tesisleri tahsis etmeye ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, kararın öngördüğü ilişkileri kurmak ve yürütmek, tesislerin tahsisine ilişkin olarak ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

(8) Spor alanında faaliyetleri planlarken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak spor alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.