Zabıta Dairesi Başkanlığı

Güvenlik Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Yalçın Gümüş
  • Görevi : Güvenlik Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş
    Yalçın Gümüş 1982 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlköğretim Zağnos Paşa İlköğretim Okulunda, orta ve liseyi Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi otomativ bölümünde tamamlamıştır. 2007 yılında Balıkesir Belediyesinde itfaiye memuru olarak göreve başlamış olup 2011 yılında zabıta memuru olarak, 2014 yılında zabıta daire başkanlığında trafik zabıta komiseri olarak ve 2015 yılından itibaren zabıta daire başkanlığında güvenlik şube müdür vekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.


  • Görevleri
Güvenlik Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

Güvenlik Şube Müdürlüğü, Belediyenin görevli ve yetkili olduğu alanlarda,


1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun hükümlerince iş ve işlemlerde bulunulmasını sağlamak.
2) Belediye ve bağlı kuruluşları ile belediye hizmet binaları ve sosyal tesislerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,
3) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak,
4) Yangın, deprem  gibi tabii afetler durumunda ve imdat istenilmesi halinde, görev alanındaki sivil savunma ekiplerine yardım etmek,
5) Genel Kolluk Kuvvetlerine derhal bildirilmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak,
6) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyaları emanete almak,
7) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak,
8) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
9) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
10) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.