Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hibe ve Fonlar Şube Müdürlüğü  • Görevleri

Hibe ve Fonlar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Yurtiçi ve yurtdışı hibe ve fon programlarını takip ederek, ilgili daire başkanlıklarına ve belediyenin iştiraklerine bildirmek,

(2)    Bu programlar kapsamında kazanılan projeleri ilgili daire başkanlıklarının yürütmesine destek sağlamak,

(3)    Şartsız bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Başkanına sunmak,

(4)    Şartlı bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Meclisine sunmak,