İç Denetçi

ulasim
 • Adı : Kamil Kocagöz
 • Görevi : İç Denetçi
 • E-posta : kamil.kocagoz@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1976 yılında Manisa-Kırkağaç’ta doğan Kamil KOCAGÖZ, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise öğrenimine ise 1989-1993 yılları arasında İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde devam ettikten sonra 1997 yılında Ankara-Kara Harp Okulu’ndan sistem mühendisliği lisans derecesi ve teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Ayrıca ABD’de bulunan New York Şehir Üniversitesi (CUNY-City University of New York) John Jay Fakültesi (John Jay College of Criminal Justice)’nde Suç Adaleti (Criminal Justice) konusunda yüksek lisans (MA) yapmıştır.

  1997-2015 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli yönetim kademelerinde subay olarak görev yapmış ve binbaşı rütbesi ile emekli olmuştur. 2011 yılında Maliye Bakanlığı tarafından verilen Kamu İç Denetim Sertifikasına istinaden 15 Ekim 2015 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı İç Denetçi kadrosuna atanmıştır.

  İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Fatma Kocagöz ile evlidir ve bir erkek çocuk babasıdır. • Görevleri

İç Denetçi görevini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sürdürmektedir.

5018 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde İç Denetçinin görevleri;

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek olarak sıralanmıştır.