Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mustafa Kelemençe
 • Görevi : İdari Mali İşler Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 1510 / 1161
 • E-posta : mustafa.kelemence@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1971 Yılında Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Mecidiye Köyünde doğdu.

  1989 yılında Ankara Laborant Meslek Lisesinden mezun oldu ve Tarım Bakanlığına bağlı Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvarında işe başladı. 

  1995 yılında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1996 Yılı Eylül ayında, Makine Mühendisi unvanıyla Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvarında tekrar işe başladı. 

  Askerlik Hizmetini 1997-1998 yılları arasında Siirt-Eruh-Görendoruk Köyü 3.1.Mekanize Piyade Taburunda Asteğmen olarak tamamladı. 

  1998 yılı içinde Diyarbakır Köy Hizmetleri 21.Bölge Müdürlüğüne naklen geçiş yaptı. 1999 Yılında Yalova Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde göreve başladı. 2001 Yılında Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayin olarak, Makine İkmal ve İşletme Mühendisi olarak çalıştı. 2004 Yılında Vekaleten Makine İkmal Şube Müdürü olarak atandı. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün kapatılması ile 2006 yılında Balıkesir İl Özel İdaresi bünyesinde Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görevlendirildi; 2012 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak asaleten atandı ve 2014 Yılında İl Özel İdaresinin kapatılmasına kadar görevine devam etti.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında, Araştırmacı kadrosunda İdari Mali İşler Şube Müdür Vekili olarak çalışıyor.
 • Görevleri
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin taleplerini hazırlamak,
2) Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak,
3) Daire Başkanlıklarının demirbaş, sarf ve tüketim malzemelerine ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek, temini için gerekli hazırlık işlemlerini yapmak,
4) Temin edilen taşınır malların ilgili Daire Başkanlıklarına dağıtım işlemlerini yapmak,
5) Kiralanan hizmet araçlarının ilgili Daire Başkanlıklarına tahsisi ve/veya görevlendirme işlemlerini ve araçların her an çalışır ve hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli işlemleri yapmak,
6) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğundaki işlere dair ödeme emri belgesi (tahakkuk)düzenlemek ve takibini yapmak,
7) Daire Başkanlığı içinde Taşınır kayıt kontrol sisteminde malzeme kayıtlarını tutmak,
8) Telekomünikasyon hizmet sunucuları ile Belediye hizmet binaları, yapı ve tesislerine ait doğalgaz, elektrik, su dağıtım kurumlarıyla Serbest Tüketici/Satış Sözleşmeleri imzalamak, takip etmek ve fatura ödemelerini yapmak,
9) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin fenni muayene, sigorta, trafik ruhsat değişimi vb. işlemlerini yürütmek,
10) Daire Başkanlığı’nın evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
11) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
12) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.