Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Halil ALPCAN
 • Görevi : İhale İşleri Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 1510 / 1155
 • E-posta : halil.alpcan@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1975 yılında Balıkesir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Büro Yönetiminden mezun oldu. 

  2000-2002 yılları arasında İzmir Seferihisar YİBO, 2002-2006 yılları arasında Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, 2006-2011 yılları arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde görev yaptıktan sonra 30.03.2014 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. 

  29.12.2014 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında İhale İşleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapıyor. 

  Evli ve 2 çocuk babası. • Görevleri
İhale Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ihaleli işlere ilişkin Daire Başkanlıklarından gönderilen yaklaşık maliyeti, teknik şartnamesi, ihale onay belgesi gibi ihale ilanı öncesi hazırlanması gereken evraklara ilişkin İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve İlan Metnini hazırlamak, EKAP girişi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
2) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen destek hizmetlerine yönelik ihtiyaçları belirlemek, yaklaşık maliyeti, teknik şartnamesi, ihale onay belgesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, ilan metnini hazırlamak, EKAP girişi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
3) İhale komisyonlarının sekretarya hizmetlerini yapmak,
4) İhalelere yönelik şikayet başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında, ihale yetkilisine destek sağlamak,
5) İhale dosyasının intikalinden ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte 4734 sayılı yasa kapsamında yapılması gereken tüm işlemleri ve yazışmaları yapmak,
6) İhale sonuçlarının EKAP’a bildirilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
7) Şube Müdürlüğü’nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
8) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
9) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.