Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Fatih Doğan
 • Görevi : Kent Estetiği Daire Başkanı
 • Telefon : 0266 224 2917
 • Faks : 0266 224 2917
 • E-posta : fatih.dogan@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1981 yılında Balıkesir’de doğdu. İlkokulu Ali Hikmet Paşa ilkokulu’nda  Ortaokulu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, liseyi Zühtü Özkardaşlar lisesi’nde  okuduktan sonra üniversiteyi 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

  2004 yılında Adapazarı Belediyesi’nde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. 2005 ve 2009 yılları arasında Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevlerini yaptı. 2009 yılında Fen İşleri Müdürü olarak göreve devam etti. 2010 yılında Fen işleri Müdürü görevine ilave olarak Park ve Bahçeler Müdürü görevini de Haziran 2014’e kadar sürdürdü.

  23 Haziran 2014’te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Makine Mühendisi olarak geçiş yaptı.
  Aralık 2014’te Fen İşleri Müdürü olarak Karesi Belediyesi’nde göreve başladı. Eylül 2015’te Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüklerinin bağlı olduğu Başkan Yardımcılığı’na atandı.

  Eylül 2016’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı olarak atandı.
  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 • Görevleri

Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) Kentsel ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek tasarım projeleri ilgili birimlerle koordineli şekilde yapmak veya 
yaptırmak, 

2) Kentsel tasarım ve uygulama ile trafik düzenleme planlarına göre Belediye sınırları 
dahilinde karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, yeşil alanların, alt ve üst 
geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırmaları ile park projelerini 
yapmak, yeşil alanların yapım ve onarımı, ağaç budama-bakım işlerini yapmak veya 
yaptırmak, 

3) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş bulunan her türlü yeşil alan, 
park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları ile imalatı 
Belediye tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş cadde, sokak ve meydanlardaki 
aydınlatma tesislerinin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, enerji giderlerinin 
azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek, 

4) Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.