Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Mustafa Yılmaz
  • Görevi : Kent Estetiği Dairesi Başkan V.

  • Özgeçmiş
  • Görevleri

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) Kentsel ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek tasarım projeleri ilgili birimlerle koordineli şekilde yapmak veya 
yaptırmak, 

2) Kentsel tasarım ve uygulama ile trafik düzenleme planlarına göre Belediye sınırları 
dahilinde karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, yeşil alanların, alt ve üst 
geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırmaları ile park projelerini 
yapmak, yeşil alanların yapım ve onarımı, ağaç budama-bakım işlerini yapmak veya 
yaptırmak, 

3) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş bulunan her türlü yeşil alan, 
park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları ile imalatı 
Belediye tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş cadde, sokak ve meydanlardaki 
aydınlatma tesislerinin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, enerji giderlerinin 
azaltılması için gerekli tasarruf çalışmalarını yapmak, kompanzasyon sistemlerini kurmak ve takip etmek, 

4) Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.