Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mehmet Bora DÖNMEZ
 • Görevi : Kent Estetiği Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  Mehmet Bora Dönmez, 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu.

  Liseyi Antalya Muratpaşa Lisesinde, üniversite lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında tamamlamıştır.

  2008-2013 yılları arasında özel sektörde çeşitli proje ve şantiye uygulamalarında görev almıştır. 2013 yılında Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mimar olarak görev almıştır.

  2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Kent Estetiği Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

  Evli ve bir kız çocuk babasıdır. • Görevleri
Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Kent estetiği ile ilgili kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalar yapmak,
2) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel ve doğal sit alanları ile her türlü yeşil alan, park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parklarının mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek tasarım projeleri ilgili birimlerle koordineli şekilde yapmak veya yaptırmak,
3) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan kentsel mekanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm uygunsuzlukları (ana arter, cadde, bulvar, refüj, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser çevreleri, köprülü kavşaklar vb. yerlerin her türlü temizliği, bakımı, onarımı, düzenlemesi vb.) tespit etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek veya giderilmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibini yapmak,
4) Kış aylarında Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına destek olmak,
5) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm alanlar ve ana arterlerdeki kentsel donatı elemanlarının (Baz istasyonları, atm, kent mobilyaları vs.) envanterini çıkarmak ve bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
6) Kent estetiği ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve ulusal / uluslararası alanda literatür taraması yapmak,
7) Kent estetiği alanında çalışmalar yürüten Belediye birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel teşebbüsler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
8) Belediyemiz birimleri ile kent estetiği ile ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, grup çalışmalarını planlamak ve koordinasyonu sağlamak,
9) Gerektiğinde Belediye Estetik Kurulunu oluşturmak, kurulun sekretarya hizmetini yürütmek, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde, bulvar, ana yol, meydan ve tarihi mekanlarda, tabela, reklam, afiş ve dış mekan düzenlemeleri esaslarını belirlemek, kurulca alınacak ilke kararlarının uygulanmasını takip etmek,
10) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
11) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
12) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.