Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ahmet Mekin Tüzün
 • Görevi : Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı
 • Telefon : 0266 239 1510 / 1250
 • Faks : 0266 239 1170
 • E-posta : mekin.tuzun@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş
  09.03.1966 tarihinde doğdu.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kültürteknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) bölümünü bitirdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimlere katıldı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)      AB Temel Eğitimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlığı programlarını tamamladı. Milli Güvenlik Akademisi 59. Dönem mezunudur.

  Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nde 1991-1994 arasında çeşitli projelerde uzman – koordinatör olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra, GAP İdaresi’nin Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Çeşitli bilimsel etkinliklerde sunumlar yaptı, makaleler yayınladı. 2011 – 2014 arasında GAP İdaresi Başkan Danışmanlığı yaptı ve Doğu Karadeniz (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş aşamasında görev aldı. DOKAP Eylem Planı hazırlık çalışmalarının koordinatörlüğünü yaptı.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine başladı. 

  Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Tüzün, İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor
 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde kırsa alanlarda planlı yerleşimi, sosyal yaşamı, ekonomik 
faaliyetleri ve doğal kaynakların planlanması ile korunmasını desteklemek amacıyla 
her türlü faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, koordinasyonu sağlamak,

2) Daire Başkanlığı’nın görev ve yetki alanı içerisinde tarım, kırsal turizm, yer altı 
kaynakları, kırsal ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri 
yapmak,

3) Tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, 
eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti 
gerçekleştirmek, 

4) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti 
ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile Belediyelere verilen görevleri yerine 
getirmek, 

5) Mezbahaların yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre faaliyette 
bulunmasını sağlamak; hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik 
şartlarda satışa sunulması ve denetlenmesi ile ilgili Kurumlarla işbirliği içerisinde 
olmak, canlı hayvan satış yer,, ham deri işleme depolama ve satış yerlerinin 
ruhsatlandırılmasına ilişkin komisyonda yer almak,

6) Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.


No Tarih Açıklama İndir
000 01.06.2015 Toptancı Halleri Yönetmeliği
000 29.09.2015 Mezbaha Yönetmeliği
435 14.09.2015 Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2015 Performans
 • Tamamlanan Projeler
 • Devam Eden Projeler
 • Planlanan Projeler