Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü

 • Adı : Ali Zeybek
 • Görevi : Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1266
 • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1983 Balıkesir doğumludur. İlk öğrenimini İvrindi Evciler İlkokulu’nda, orta öğrenimini Edremit İmam Hatip Ortaokulu’nda, lise öğrenimini de Edirne İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır.

  Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ali Zeybek, aynı üniversitenin Kamu Yönetimi bölümünde ikinci lisans eğitimini almaktadır.

  Ali Zeybek evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek, bu amaçla,

a) Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri,

b) Kent müzeleri, sanat müzeleri, etnografı müzeler,

c) Anı evleri ve araştırma merkezleri,

ç) Kültür mirası el sanatlarını yaşatma ve sergileme atölyeleri,

d) El sanatları eserleri, el yazmaları, tablolar, haritalar, gazeteler vb. her türlü eserin bakım onarım ve restorasyonu için laboratuarlar, gibi kültür ve sanat tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

(2) Kültür ve tabiat varlıklarını, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânları, bunların işlevleri ve durumlarını takip etmek, envanter güncellenmesi çalışmalarını İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile koordine etmek,

(3) Hemşeriler arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, el sanatlarının ve kültürel değerlerin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda Belediye Başkanlığı birimlerince gerçekleştirilecek etkinlikleri, ilgili birimlerle koordine ederek planlamak ve bu birimle işbirliği içinde uygulamak ve sonuçları değerlendirmek,

(4) Yurt içinde ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle, karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür ve sanat alanlarında faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis edilmesine ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, kararın öngördüğü ilişkileri kurmak ve yürütmek, tesislerin tahsisi konusunda Emlak Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

(5) Büyükşehir genelinde gerçek ve tüzel kişilerce fuar ve sergi alanları açılmasına izin vermek,

(6) Kültür ve sanat hizmetlerini ve etkinlikleri planlarken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, kültür, sanat hizmetlerine ve etkinliklere uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri almak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak Kültür ve sanat hizmetleri alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(7) Kültür ve sanat hizmetlerinde ve diğer faaliyetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamaktır.