Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Makina İkmal Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Ferhat Turğut
  • Görevi : Makina İkmal Şube Müdür V.
  • Telefon : 0266 239 1510 / 2414

  • Özgeçmiş


  • Görevleri
Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Belediyeye ait motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve gereçlerinin bakım, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yedek parça, akaryakıt vb. malzemeyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan temin etmek,
2) Belediyeye ait makine ve araç parkının en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresini yapmak, ihtiyaç doğrultusunda Daire Başkanlıkları tarafından kullanılmasını sağlamak,
3) Belediyenin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinalarının satın alınması ya da kiralanmasına ilişkin ihale dosyasını (teknik ve özel tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti, vb.) hazırlayarak ihale işlemlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na intikal ettirmek, ihale suretiyle temin edilen araç ve iş makineleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yapmak,
4) Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılması için gerekli işlemleri yapmak,
5) Kaza yapan araçların hasar tespitini yapmak, gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin fenni muayene, sigorta, trafik ruhsat değişimi gibi işlemlerin takibini yaparak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmasını sağlamak,
7) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
8) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
9) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.