Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Harun Aycıl
 • Görevi : Muhtarlık İşleri Daire Başkanı
 • Telefon : 0266 2391510 / 1580
 • E-posta : harun.aycil@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1981 yılında Balıkesir’de doğdu.

  1995 yılında Balıkesir Karesi İlköğretim okulundan, 1999 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesinden, 2003 yılında Ankara Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

  2003-2014 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli yönetim kademelerinde subay olarak görev yapmış ve yüzbaşı rütbesi ile emekli olmuştur.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığında Sistem Mühendisi olarak göreve başlamış, sırasıyla Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Hal Koordinatörlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında Kıyı-Sahil kiralama, tahsis ve işletme görevlerini ifa etmiştir. 2015-2017 tarihleri arasında Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Ticaret ve Limited Şirketi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

  15.05.2017 yılında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

  Evli ve iki çocuk babasıdır.

 • Görevleri

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Muhtarlık bilgi sistemini oluşturmak, bilgi sistemi kapsamında muhtarların iletişim bilgilerini, muhtarlığın ihtiyaç ve taleplerini, mahalle bazında götürülen hizmetleri ve gereken diğer hususları güncel olarak bulundurmak, gerektiğinde listeler halinde dökümünü çıkarmak, Başkanlık Yönetim Bilgi Sistemine entegre etmek, bu konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak,

(2)    Muhtarların ilettiği talep ve önerileri çeşitli vasıtalarla ve çeşitli şekillerde almak,

a)    Alınan talep ve önerileri analiz etmek, önem ve öncelik sıralaması yaparak, konuyu ilgili Başkanlık birimlerine iletmek,

b)    Başkanlık birimlerine iletilen talep ve önerilerin takibini yapmak, yapılan işler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında muhtarlara geri bildirimde bulunmak,

(3)    Mahallelerin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak,

a)    Sağlanacak yardım ve desteğe ilişkin yıllık programlar hazırlamak,

b)    Hazırlanan programları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine etmek, onaylatmak ve uygulamaya koymak,

(4)    Kamu yararına çalışan tüm diğer kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık hizmeti, ayni yardım vb. tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince bütünleştirmesi gibi projelerde muhtarlıklar seviyesindeki koordinasyonu sağlamak,

(5)    Belirli dönemlerde, Belediye Başkanı başkanlığında, geniş katılımlı muhtarları bilgilendirme toplantıları düzenlemek, hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirmek,

(6)    İçişleri Bakanlığının "www.muhtar.gov.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde yapılacak talep ve önerileri kurumsal kullanıcı vasıtasıyla takip etmek,

a)     Bu maksatla, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını bu sisteme tanıtmak, değişiklikleri yansıtmak,

b)    Elektronik ortamda gelen talepleri ve Belediyeye yönlendirilen talepleri en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplamak,

c)    Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere, gerektiğinde Valilik koordinasyonunda eğitim vermek,

ç)    Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, ilgili Genel Sekreter Yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,

d)    İletilen taleplerin sonucunu, muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek,

(7)    İçişleri Bakanlığından veya Valilikten bu konuda gelen yazıları Genel Sekretere, Kaymakamlıklardan gelen yazıları Genel Sekreter Yardımcısına sunmak ve direktifleri çerçevesinde gereken tedbirleri almaktır.