Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : İsmail Yalçın
 • Görevi : Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1290
 • E-posta : ismail.yalcin@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1975 Ankara doğumlu, 1994 yılında Balıkesir Teknik Astsb. Hazırlama Okulu Elektronik Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994-2014 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Ankara, Şırnak, İstanbul, Erzurum, Lübnan ve Balıkesir’de Haberleşme Sistemleri alanında Astsubay olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Altıeylül Belediyesi’nde, 2016-2017 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Belediyesi’nde görev yapmıştır.

  21 Kasım 2017 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekte olup, 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten sürdürmektedir.

  Yalçın; evli ve 2 çocuk babasıdır.
 • Görevleri

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Muhtarlık bilgi sistemini oluşturmak, bilgi sistemi kapsamında muhtarların iletişim bilgilerini, muhtarlığın ihtiyaç ve taleplerini, mahalle bazında götürülen hizmetleri ve gereken diğer hususları güncel olarak bulundurmak, gerektiğinde listeler halinde dökümünü çıkarmak, Başkanlık Yönetim Bilgi Sistemine entegre etmek, bu konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak,

(2)    Muhtarların ilettiği talep ve önerileri çeşitli vasıtalarla ve çeşitli şekillerde almak,

a)    Alınan talep ve önerileri analiz etmek, önem ve öncelik sıralaması yaparak, konuyu ilgili Başkanlık birimlerine iletmek,

b)    Başkanlık birimlerine iletilen talep ve önerilerin takibini yapmak, yapılan işler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında muhtarlara geri bildirimde bulunmak,

(3)    Mahallelerin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak,

a)    Sağlanacak yardım ve desteğe ilişkin yıllık programlar hazırlamak,

b)    Hazırlanan programları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine etmek, onaylatmak ve uygulamaya koymak,

(4)    Kamu yararına çalışan tüm diğer kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık hizmeti, ayni yardım vb. tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince bütünleştirmesi gibi projelerde muhtarlıklar seviyesindeki koordinasyonu sağlamak,

(5)    Belirli dönemlerde, Belediye Başkanı başkanlığında, geniş katılımlı muhtarları bilgilendirme toplantıları düzenlemek, hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirmek,

(6)    İçişleri Bakanlığının "www.muhtar.gov.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde yapılacak talep ve önerileri kurumsal kullanıcı vasıtasıyla takip etmek,

a)     Bu maksatla, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını bu sisteme tanıtmak, değişiklikleri yansıtmak,

b)    Elektronik ortamda gelen talepleri ve Belediyeye yönlendirilen talepleri en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplamak,

c)    Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere, gerektiğinde Valilik koordinasyonunda eğitim vermek,

ç)    Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, ilgili Genel Sekreter Yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,

d)    İletilen taleplerin sonucunu, muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek,

(7)    İçişleri Bakanlığından veya Valilikten bu konuda gelen yazıları Genel Sekretere, Kaymakamlıklardan gelen yazıları Genel Sekreter Yardımcısına sunmak ve direktifleri çerçevesinde gereken tedbirleri almaktır.