Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Halil Şen
 • Görevi : Muhtarlık İşleri Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1275
 • E-posta : muhtarlikisleri@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1971 yılında Balıkesir'in Edremit İlçesi Dereli Köyünde doğdu. İlkokulu Dereli Köyünde, Ortaokul ve Liseyi Edremit İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

  2001 yılında Balıkesir Belediyesi Satın Alma Servisinde Memuriyete başladı.

  2004-yılında Beyaz Masa Şefliğine atandı.

  2005-2006 yılları arasında Sosyal İşler Müdür Vekilliği yaptı.

  2007-2014 yılları arasında Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşlerin Müdürlüğü birimlerinde ve ardından yeni kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalıştı.

  17.02.2015 tarihinde Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdür Vekilliğine atandı.

  29.08.2016 tarihi itibari ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdür Vekilliği yanı sıra Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu.

  07.11.2016 tarihi itibariyle Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekilliği görevine atanan Halil ŞEN evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Muhtarlık bilgi sistemini oluşturmak, bilgi sistemi kapsamında muhtarların iletişim bilgilerini, muhtarlığın ihtiyaç ve taleplerini, mahalle bazında götürülen hizmetleri ve gereken diğer hususları güncel olarak bulundurmak, gerektiğinde listeler halinde dökümünü çıkarmak, Başkanlık Yönetim Bilgi Sistemine entegre etmek, bu konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak,

(2)    Muhtarların ilettiği talep ve önerileri çeşitli vasıtalarla ve çeşitli şekillerde almak,

a)    Alınan talep ve önerileri analiz etmek, önem ve öncelik sıralaması yaparak, konuyu ilgili Başkanlık birimlerine iletmek,

b)    Başkanlık birimlerine iletilen talep ve önerilerin takibini yapmak, yapılan işler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında muhtarlara geri bildirimde bulunmak,

(3)    Mahallelerin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak,

a)    Sağlanacak yardım ve desteğe ilişkin yıllık programlar hazırlamak,

b)    Hazırlanan programları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine etmek, onaylatmak ve uygulamaya koymak,

(4)    Kamu yararına çalışan tüm diğer kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık hizmeti, ayni yardım vb. tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesince bütünleştirmesi gibi projelerde muhtarlıklar seviyesindeki koordinasyonu sağlamak,

(5)    Belirli dönemlerde, Belediye Başkanı başkanlığında, geniş katılımlı muhtarları bilgilendirme toplantıları düzenlemek, hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirmek,

(6)    İçişleri Bakanlığının "www.muhtar.gov.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde yapılacak talep ve önerileri kurumsal kullanıcı vasıtasıyla takip etmek,

a)     Bu maksatla, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını bu sisteme tanıtmak, değişiklikleri yansıtmak,

b)    Elektronik ortamda gelen talepleri ve Belediyeye yönlendirilen talepleri en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplamak,

c)    Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere, gerektiğinde Valilik koordinasyonunda eğitim vermek,

ç)    Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor almak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, ilgili Genel Sekreter Yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,

d)    İletilen taleplerin sonucunu, muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek,

(7)    İçişleri Bakanlığından veya Valilikten bu konuda gelen yazıları Genel Sekretere, Kaymakamlıklardan gelen yazıları Genel Sekreter Yardımcısına sunmak ve direktifleri çerçevesinde gereken tedbirleri almaktır.