Özel Kalem Müdürü  • Görevleri
  • Mevzuatlar

Özel Kalem Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

1) Belediye Başkanının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,

2) Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen, giden evraklar ile ilgili işlemleri yürütmek,

3) Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek,

4) Günlük, Haftalık, Aylık Gazete, dergi ve mecmuaları temin ederek, birimlere dağıtılması ve arşivlenmesini sağlamak,

5) Belediyemizin tanıtımı için yerel ve ulusal medyada kitap, CD ve DVD’lerin basımı ve yayınlanmasını sağlamak, belgesel-tanıtıcı-bilgilendirici filmleri ve her türlü reklâm-tanıtım- prodüksiyon görsellerini hazırlamak veya hazırlatmak,

6) Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


No Tarih Açıklama İndir
078 14.01.2016 Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği