Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İpek YALTUS
 • Görevi : Park ve Bahçeler Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1974 yılında Bursa’da doğdu. Yüksek öğrenimini 1995 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde tamamladı.

  2000 yılında Balıkesir Belediyesi bünyesinde Peyzaj Mimarı olarak çalışmaya başladı.

  2015 yılında Kent Estetiği Şube Müdür V. olarak görevlendirilen Yaltus, 2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Park ve Bahçeler Şube Müdür V. olarak olarak görevlendirilmiştir.

  Evli ve iki çocuk annesidir. • Görevleri
Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki her türlü yeşil alan, park, bahçe, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları, Şehitlikler ile kentsel tasarım ve uygulama ile trafik düzenleme planlarına göre Belediye sınırları dahilinde karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırmaları ile park  projelerini yapmak,
2) Yeşil alanların yapım ve onarımı,  ağaç budama-bakım ve nakilleri ile bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek,
3) Yeşil alanların kent mobilyaları ile ilgili ihtiyaçlar tespit ederek teminini sağlamak ve bakımını yapmak,
4) Belediye tarafından yaptırılan park, bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri için gerekli olan gübre, toprak vb. malzemeleri temin etmek ve dağıtımını yapmak,
5) Müdürlüğünün gereksinimi olan her türlü bitkisel ve ziraii malzeme ve makinenin satın alımı için yaklaşık maliyet, şartname ve ihale dosyasını hazırlamak,
6) Tasarım ve çizimi tamamlanmış onaydan çıkmış projelerin, yapımı idarece yürütülecek olanların arazi aplikasyonunun gerçekleştirmek, uygulama çalışmalarını takip etmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
7) Kent dokusu içindeki açık ve yeşil alan ve aktif  ya da pasif rekreasyonel alanlarının; kimliklerinin belirlenmesi ile yıllık çalışma ve yatırım programının hazırlanmasına katkıda bulunmak, kent dokusu içinde yer alan açık-yeşil alan sistemlerinin tespit çalışmalarında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile birlikte diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
8) İhale suretiyle yaptırılan işlere ait projeleri hazırlamak ve kontrollüğünü yapmak,
9) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,
10) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, hak edişleri düzenlemek,
11) Kamuya ait eğitim, dini tesisler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvurularını değerlendirmek, gelen raporlar doğrultusunda program yapmak, tanzimi tamamlanmış yerlerin eksik görülen donanımlarını tamamlamak,
12) Kent içinde atıl durumda bulunan küçük ve bakımsız alanları, yol , kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerleri tespit etmek ve yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenlemek, Vatandaşların bu konudaki dilek, şikayet ve önerilerini değerlendirerek diğer birimlerle koordineli çalışmak,
13) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan park, bahçe ve yeşil alanlarda elektrik, su tesisat ve malzeme montaj işlerini, mevcut alanlarda ise tamir, arıza gibi tadilat işlerini yürütmek,
14) Bedeli karşılığında özel ve tüzelkişilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, ağaç sökme ve dikme hizmetleri vermek, bitkisel toprak temin etmek,
15) Müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanındaki yeşil alanlara ait su faturalarının takibini ve ödeme işlemlerini yapmak,
16) Belediyenin kutlama tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve diğer birimlerle koordineli çalışmak,
17) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,