Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Tolga Acar
 • Görevi : Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2507
 • E-posta : cevrekoruma@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  Tolga ACAR, 1988 yılında Balıkesir’de doğdu. 2006 yılında Gönen Hacı Şükriye İpek Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Balıkesir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 30.03.2014-19.07.2018 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptı.

  19.07.2018 tarihi itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdür V. olarak görevine devam etmektedir.

  Evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri
 • Hizmet Rehberi

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    İl İnceleme Kuruluna sekretarya hizmeti sunmak,

(2)    İl İnceleme Kurulu kararları kapsamında, gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ve mezbahalara yer seçim belgesi, deneme izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(3)    Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlarındaki işyerleriyle Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanlarda işletilecek sıhhi ve gayrisıhhî müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(4)    Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen ruhsatların bir suretini en geç yedi gün içinde ilgili genel kolluk birimlerine göndermek,

(5)    Nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla, her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonları için sağlık koruma bandı mesafesini belirlemek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek ve denetlemek,

(6)    Alışveriş merkezlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(7)    Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına istinaden, tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dâhil açık ve kapalı otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek,

(8)    Yük ve yolcu terminallerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek,

(9)    İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan belediye ve özel toptancı hallerini ruhsatlandırmak, halin kuruluşunu en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmek, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ilgili mevzuat ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde toptancı hallerinde gerekli denetimleri yapmak,

(10)    Hayvan satış yerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek,

(11)    Büyükşehir sorumluluk sahasında, bir arsa veya arazi üzerindeki toprağı kazma ve taşıma işlemlerine (Hafriyat Ruhsatı), hafriyat döküm yerlerine (Hafriyat Alanı Ruhsatı) izin vermek ve denetlemek,

(12)    Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının suretlerini aylık olarak Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve ilgili ise Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğüne veya Balıkesir Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlüğüne göndermek, verilen ruhsatları gerektiğinde yenilemek,

(13)    Denetlenen müesseseleri, çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda değerlendirmek, şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında gereken idari işlemleri yapmak,

(14)    Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak,

(15)    İl İnceleme Kurulunun çalışma esas ve usullerinin standardizasyonu için bu kurul tarafından Yönetmelik hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamaktır.