Zabıta Dairesi Başkanlığı

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Nurullah Erel
  • Görevi : Trafik Hizmetleri Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş
    Nurullah Erel 1984 tarihinde balıkesir'de doğdu. İlköğretimi Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Balıkesir Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamlamıştır.

    2007 yılında Balıkesir Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başlamış olup; 2009 yılından itibaren trafik zabıta memuru olarak, 2014 yılında zabıta daire başkanlığında trafik komiseri olarak ve 2015 yılından itibarende zabıta daire başkanlığında trafik zabıta şube müdür vekili olarak görevine devam etmektedir.


  • Görevleri
Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

Belediyenin görevli ve yetkili olduğu alanlarda,

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak,
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediye sınırları içerisinde bulunan 20 İlçede; taksi, taksi dolmuş, ilçe minibüsleri, minibüsler ve servis araçları için düzenlenmiş UKOME kararlarının uygulanmasını sağlamak,
6) Korsan Taşımacılık yapan araçları faaliyetten men etmek,
7) Belediyemizce yasaklanmış yerlere park eden araçları Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çekmek,
8) Araç park etmek amacıyla yapılmış bariyer, zincir vb. işgalleri kaldırmak,
9) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin aldığı kararları uygulamak,
10) Belediyemizce yapılan etkinlik ve çalışmalarda gerekli trafik önlemlerini almak, (11) AYKOME kararları doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerde gerekli kontrol ve denetimi yapmak.
12) Mevcut mevzuat gereğince yürütülecek iş ve işlemler için (broşür ,toplantı,seminer vb.) önleyici hizmet faaliyetlerinde bulunmak.
13) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
14) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
15) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.