Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Kadriye Güldüren
 • Görevi : Ulaşım Koordinasyon Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 3101
 • Faks : (+90) 266 243 54 94
 • E-posta : ulasim@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  20/05/1985 yılında Balıkesir' in Dursunbey ilçesinde doğmuştur.

  Anadolu Ünivesitesi' nin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olup, aynı zamanda Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü' nüde bitirmiştir.

  2007 yılında Balıkesir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği' nde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış olup, 2014 yılında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı (Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü) Vekilliği' ne atanmış olup, halen görevini sürdürmektedir. • Görevleri
 • Mevzuatlar

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Ulaştım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı ve çalışmaları için sekretarya görevini yürütmek bu kapsamda,

a)    UKOME’yi teşkil eden kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

b)    Belediye Başkanı veya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında, UKOME toplantılarını düzenlemek, toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

c)    UKOME kararlarını yazmak, UKOME Başkanı ve üyelerine imzalatmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, onaylanan kararların dağıtımı ve dosyalama işlemlerini yapmak,

ç)    Taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısını, deniz vasıtaları, raylı sistemler dâhil her türlü servis ve toplu taşıma araçlarının sayı, zaman ve güzergâhları, durak yerleri, bilet ücret ve tarifeleri ile park yasaklamalarına yönelik ilgili birimlerden gelen plan, teklif ve talepleri UKOME’ye sunmak,

d)    Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin verilmesi, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılması hususlarında ilgili birimlerden gelen plan, proje, teklif ve talepleri UKOME’ye sunmak,

e)    Alınan ara kararlar gereği ihtisas komisyonuna havale edilen gündem konularını bir sonraki UKOME toplantısına sunmak üzere ihtisas komisyonu oluşturmak, mahallinde rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

f)    UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri, önceden alınmış kararlar veya projeler ile birlikte incelemek ve görüş oluşturmak, bu kapsamda UKOME gündemine girecek olan ulaşım, trafik ve taşımacılıkla ile ilgili konularda ilgili kurum (Emniyet/Jandarma birimlerinin, İlçe Belediyeleri gibi) ve birimlerden (Zabıta Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği gibi) görüş almak,

(2)    Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME’de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığına iletmek,

(3)    Tahsis, izin ve devir işlemlerinde bütçe tarifesi ile belirlenen ücretlerin ilgili birimce tahsilini sağlamak ve takip etmek,

(4)    S (Öğrenci Servisi) ve T (Taksi) plakalar için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek ve T plakalı taşıtların kayıtlarını arşivlemek, servis araçlarını uygunluk açısından denetlemek ve araç uygunluk belgesi düzenlemek,

(5)    Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri içerisinde ticari olarak faaliyet gösteren araçlara ruhsat ve güzergâh izin belgesi vermek, kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hak edenlere Çalışma Ruhsatlarını hazırlayarak vermek, yenilemek ve iptal edilenleri geri almak,

(6)    Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) toplantı ve çalışmaları için sekretarya görevini yürütmek, bu kapsamda,

a)    UTDK toplantılarını düzenlemek, toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

b)    UTDK yetkisinde tedbir alınabilecek hususlardaki plan, proje, teklif ve talepleri UTDK’ya sunmak,

c)    UTDK kararlarını yazmak, UTDK Başkanı ve üyelerine imzalatmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, onaylanan kararların dağıtımı ve dosyalama işlemlerini yapmaktır.

(7)    Ayrıca;

a)    Ticari Taksi İşletmecilerinin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Ticari Taksi Yönetmeliğini,

b)    Servis Araçları İşletmecilerinin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Servis Araçları Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
386 17.03.2016 Ticari Taksilere Uygulanacak Yönetmelik
1193 29.09.2016 Servis Araçları Yönetmeliği