Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Yüksel DEMİR
 • Görevi : Ulaşım Planlama Şube Müdür V.
 • Telefon : 0(266) 239 06 10 / 2600
 • Faks : 0(266) 249 98 52
 • E-posta : ydemir@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1980 yılı Malatya doğumlu olan Yüksel DEMİR; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur.

  2007-2009 yılları arasında İstanbul'da Özel Sektörde, şantiye şefi olarak çeşitli inşaatlarda, İnşaat Mühendisliği görevini yerine getirdikten sonra 2010 yılında askerlik görevini tamamlayarak 2011 -2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev almıştır. Nisan 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bünyesinde görev aldıktan sonra, 24.07.2015 tarihi itibari ile Ulaşım Planlama Şube Müdür Vekilliği görevini yürütmektedir. • Görevleri

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sınırları içinde ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirmek için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere, kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,

(2)    Nazım İmar Planı ve temel kentsel ulaşım planlama ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözlemleyerek planları değerlendirmek,

(3)    Ulaşım Ana Planının Nazım İmar Planı ile bütünlük içinde hareket etmesi ve ileride ulaşımla ilgili aksaklık ve problemler çıkmaması için, İmar Planları, ÇED Raporları, Yapı Ruhsatı, Plan Tadilatı konularında ulaşım ve trafik açısından inceleme yapmak ve görüş oluşturmak,

(4)    İl içi ulaşıma yön verecek, kentiçi trafiğin tıkandığı noktalarda çözüm üretecek sistem, etüt, uygulama planları ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

(5)    Ulaşım Ana Planı geliştirmeönerilerine göre yapılan projeleri ilgili alt yapı kurumları, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ile koordine etmek,gerekli durumlarda imar plan tadilatlarını teklif etmek,

(6)    Şehir içinde araç, yaya ve bisikletlilerin dolaşımını kolaylaştıracak,kentin tarihi dokusuna vebölgenin özelliklerine uygun, konut alanlarında yaya öncelikli ve engelli erişimini sağlayıcı yaya yolları ve geçitlerine yer veren plan ve projeler geliştirmek,bu alanlarda altyapı standartları belirlemek,

(7)    Toplu ulaşım sistemleri arasında optimum hat planlaması yapmak ve hatların entegrasyonunu Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak, yeni hat ve güzergah taleplerini incelemek ve değerlendirmek,

(8)    Balıkesir genelindeki otopark ihtiyacına yönelik olarak yeni otopark alanlarının belirlenmesi için gerekli plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

(9)    Kentsel ulaşım konusunda veri tabanı oluşturmak ve verileri güncel tutmak,

(10)    Belediye sınırları içerisinde, kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarında, “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetim Planı” ile her tür ve ölçekte imar planı, etüt, proje yapmak/yaptırmak ve hazırlanan projelerin ihale dosyalarını hazırlamak,