Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Koray BAŞA
 • Görevi : Yapı İşleri Şube Müdür V.
 • Telefon : 0266 239 0510 / 2400
 • Faks : 0266 239 0520
 • E-posta : koray.basa@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş
  1987 yılında Balıkesir’in Bandırma  ilçesinde doğdu.

  İlkokulu Edincik Merkez İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Bandırma Ortaokulunda  ve Liseyi Şehit Mehmet Gönenç Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansa devam etmektedir.

  2011  yılında  Balıkesir İl Özel İdaresinde  İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011- 2014 yılları arasında Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisliği yaptı. Askerlik görevini 2012 yılında Diyarbakır’da yapmıştır.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığında Yapı İşleri Şube Müdür Vekili olarak atandı. Fen İşleri Daire Başkanlığında Yapı İşleri Şube Müdür Vekilliği görevini yürütmekte olan Koray BAŞA evlidir. • Görevleri
Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde

12- Yapı İşleri Şube Müdürlüğü,


1) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarım işlerine ait projeleri hazırlamak ya da ihale suretiyle hazırlatmak,
2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yaptırılacak işlere ilişkin ihale dosyasını (proje, harita, plan, doküman, teknik ve özel tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti, vb.) hazırlayarak ihale işlemlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na intikal ettirmek,
3) İhale suretiyle yaptırılan işlerin kontrollüğünü yapmak, işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,
4) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, hak edişleri düzenlemek,
5) İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri ilgili birim veya kurumlara teslim etmek,
6) Belediye bina ve tesislerinin talepler doğrultusunda ve kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü küçük onarımlarını ve koruma planlarını yapmak,
7) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
8) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
9) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.