Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Atik Sahil
 • Görevi : Yaygın Eğitim Şube Müdürü
 • Telefon : (+90) 266 228 05 70
 • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1970 Erzincan doğumludur. İlk müzik eğitimini Balıkesir Türk Müziği Korosunda şef Sıtkı SAHİL’den almıştır. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 1994 yılında girmiş olduğu TRT İstanbul Radyosu Akitli Ses Sanatçılığı sınavını kazanarak 2004 yılına kadar bu görevine devam etmiştir. Sıtkı SAHİL; Tülun Korman, Alaeddin YAVAŞÇA, Bekir Sıdkı SEZGİN, Tülin YAKARÇELİK, Belkız ARAN, Neriman ALTINDAĞ TÜFEKÇİ ve Yücel PAŞMAKÇI gibi çok değerli hocalardan eğitim almıştır.

  1995 yılında Akçakale Lisesi’nde 4 yıl müzik öğretmenliği yapmış 1999-2014 yılları arasında Harran Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev üstlenmiştir. 2014-2018 yıllarında Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev almıştır. 2018 Mart ayından itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü olarak görev üstlenmiştir. Yurtiçi ve Yurtdışında ( Almanya, Japonya, Romanya, Azerbaycan, Suriye, KKTC gibi) gerçekleştirilen konserlerde görev alan sanatçı yarışmalarda jüri üyeliği ve birçok kurumun Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarında şef olarak görevler üstlenmiştir.2009 yılında yüksek lisansını Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi ana sanat dalında yapmıştır. Halen Azerbaycan Bakü Müzik Akademisinde; Doktora yapmaktadır.

  Hz. Eyyüp ve Hz. İbrahim’e dair besteler/Dem-i İlahi Solo albümleri de bulunan Atik SAHİL; Dilek hanımefendi ile evli olup Ediz ve Ezgi adında iki çocuk sahibidir. • Görevleri

Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde istihdam ve bu bağlamda mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak üzere oluşturulan Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısının katılmadığı durumlarda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(2) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak ve işletmek, işlettirmek, hazırlanan tüm sertifikaların Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı olmasını sağlamak,

(3) Meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak,

(4) Meslek ve beceri kazandırma kursları kapsamında üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek ve beceri kazandırma kursları alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(5) Üniversite ve yüksekokullar hariç, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini Başkanlık birimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, imkânlar dâhilinde karşılamak,

(6) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açmaktır.

(7) Alan araştırmaları sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek,

(8) Kentlilere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme geliştirme imkanlarını sağlamak,

(9) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak içim mesleki ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,

(10)  Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,

(11) Vatandaşlarımıza toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

(12) Türkiye genelinde kültür-sanat etkinliklerini takip etmek, gerekli görüldüğünde uygulatılması için çalışma yapmak,

(13) Konserler ve gösteriler tertip etmek ve gerçekleştirmek,

(14) Konservatuar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek,

(15) Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve tamir ettirmek,

(16) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte Pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmaktır.