Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Yücel Dağtaş
  • Görevi : Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) İl genelinde mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak üzere oluşturulan İl Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(2) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak ve işletmek, işlettirmek,

(3) Meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak,

(4) Meslek ve beceri kazandırma kursları kapsamında üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek ve beceri kazandırma kursları alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(5) Üniversite ve yüksekokullar hariç, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini Başkanlık birimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek,imkânlar dâhilinde karşılamaktır.