Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mutlu Tanrıkulu
 • Görevi : Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü
 • Telefon : 0266 228 0570 - 0266 228 0660

 • Özgeçmiş

  27.02.1978 Balıkesir doğumlu olan Mutlu TANRIKULU, ilk ve orta öğretimi yine Balıkesir’de tamamlamıştır.

  Kamu görevine ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde başlayan ve daha sonra Balıkesir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde göreve devam TANRIKULU, 2009-2017 yılları arası Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sırasıyla Hastane İdare Amirliği ve Hastane Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2017 Aralık ayı itibari ile de Belediyemiz Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisansına ve İşletme Lisansına sahip olan Mutlu TANRIKULU evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) İl genelinde mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak üzere oluşturulan İl Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(2) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak ve işletmek, işlettirmek,

(3) Meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak,

(4) Meslek ve beceri kazandırma kursları kapsamında üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek ve beceri kazandırma kursları alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(5) Üniversite ve yüksekokullar hariç, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini Başkanlık birimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek,imkânlar dâhilinde karşılamaktır.