Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

  • Adı : Alper Türkel
  • Görevi :

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevler;

(1) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirlenen ve mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolları, bulvar, cadde ve ana yollar ile ilçe Belediyeleri sorumluluğunda olduğu halde bu yollarla bütünlük arz eden yolların bakım ve onarımlarını yapmak,

(2) Yol yapım, bakım ve onarım Şefliklerini yönetmek, bu kapsamda;

a) Balıkesir’de konuşlu bulunan Merkez Yol Bakım Şefliği ile Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Savaştepe, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde,

b) Edincik’te konuşlu bulunan Edincik Yol Bakım Şefliği(BANDIRMA)ile Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde,

c) Gönen’de konuşlu bulunan Gönen Yol Bakım Şefliği(GÖNEN)ile Gönen ve Manyas ilçelerinde,

ç) İvrindi’de konuşlu bulunan İvrindi Yol Bakım Şefliği(İVRİNDİ)ile İvrindi ve Balya ilçelerinde,

d) Burhaniye’de konuşlu bulunan Burhaniye Yol Bakım Şefliği(BURHANİYE)ile Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde,

e) Sındırgı’da konuşlu bulunan Sındırgı Yol Bakım Şefliği (SINDIRGI)ile Sındırgı ilçesinde,

f) Dursunbey’de konuşlu bulunan Dursunbey Yol Bakım Şefliği(DURSUNBEY)ile Dursunbey ilçesinde kendilerine tahsis edilen sorumluluk sahalarında, faaliyet ve görevlerini yerine getirmek,

(3) Yol Bakım Şefliklerinde hizmetlerin yürütülmesi, Belediye personelinin görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için Yol Bakım Şefliği İşletme Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

(4) İş makinesi ve araç parkını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetmek, talep üzerine yıkım işlerine destek olmak üzere araç ve iş makinesi tahsis etmek,

(5) Yol bakım ve onarım malzemeleri için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmak,

(6) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirlenen yollarda kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri yürütmek, bu kapsamda malzeme tedarik etmek, kullanmak ve sarfını yapmak,

(7) Merkez dışındaki Yol Bakım Şeflikleri tarafından, konuşlu bulundukları ilçelerde Daire Başkanlığının diğer Şube Müdürlüklerinden atamalı veya görevlendirilmiş bulunan personelin,

a) Günlük izin ve hastaneye sevk işlemlerini, mesai çizelgesine ve kurumsal etik ilkelerine uyumunu, disiplinini, kılık-kıyafet, tavır ve hareketlerini, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gözetmek, kontrol etmek,

b) Bu konularda belirlediği kurallara uymayanlara gereken ikazları zamanında yapmak, alınması gereken tedbirleri aldırmak,

c) Yılsonunda veya acil durumlarda ivedi olarak Personel Performans Gözlem Formu doldurarak ilgili Şube Müdürlüklerine göndermek, ivedi durumları ayrıca şifahen bildirmek,

(8) Şube Müdürlüklerince, Merkez dışındaki Yol Bakım Şeflikleri bünyesinde faaliyet gösteren kendi personeli üzerinde;

a) Sıralı amir yetkilerini kullanmak, belediye görev ve hizmetlerine ilişkin fonksiyonel görev ve sorumlulukları vermek, yazılı ve sözlü emirlerini iletmek, faaliyetleri takip ve kontrol etmek, gerekiyorsa yerinde haberli-habersiz denetimler yapmak, düzeltici tedbirleri aldırmak,

b) Buralarda görevli personelin yıllık izinlerini, özlük haklarını, mali işlerini düzenlemek, birimlerine tahsisli taşınmazların, tahsisli araç, teçhizat ve malzemelerin ikmal, tedarik, bakım ve onarım gibi çeşitli ihtiyaçlarının tespitini yapmak ve giderilmesini sağlamak,

c) O bölgelerdeki işin başında bizzat bulundukları sürece, Yol Bakım Şefliklerine devredilen yönetim görev ve sorumluluklarını uhdesine almak,

ç) Yol bakım Şefliklerince bildirilen gözlemler hakkında mutlaka inceleme başlatmak ve gereğini yapmaktır.