Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Gökhan MİT
 • Görevi : Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü
 • Telefon : 0266 239 0510 / 2400
 • Faks : 0266 239 0520
 • E-posta : gokhan.mit@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1973 yılında Balıkesir’de doğdu.

  Liseyi Niğde Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı.
  1993-1999 yılları arasında Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde mevsimlik işçi olarak görev yaptı. 2000-2005 yılları arasında Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde kadrolu işçi olarak görev yaptı. 2005-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. Askerlik görevini 1999 yılında Asteğmen olarak Hakkari’de yapmıştır.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü ve Makine İkmal Şube Müdür Vekili olarak atandı.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Belediye sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar ve yolları yapmak, yaptırmak; bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
2) İmar Planlarında belirlenen yolların açılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, mevcut yolların standartlarını iyileştirmek, açılacak yeni yolların yerinde tespitinin ile etüt çalışmalarını yapmak, altyapı-üstyapı ve sanat yapıları projelerini hazırlamak veya ihale suretiyle hazırlanmasını sağlamak,
3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yaptırılacak altyapı-üstyapı ve sanat yapıları projelerinin ve yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin ihale dosyasını (proje, harita, plan, doküman, teknik ve özel tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti, vb.) hazırlayarak ihale işlemlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na intikal ettirmek,
4) İhale suretiyle yaptırılan altyapı-üstyapı ve sanat yapıları projelerinin ve yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak, işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,
5) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, hak edişleri düzenlemek,
6) Her türlü yol, bina ve tesislerin alım ve aplikasyon işlemlerini yapmak,
7) Yol altyapı ve üstyapısında kullanılmak üzere Stabilize, kum, çakıl v.b. içeren malzeme ocaklarının her türlü izin ve kullanım işlemlerini yapmak veya yaptırmak, işletilmesini ve denetimlerini sağlamak,
8) Bitüm katkılı yol kaplama malzemesi üretmek veya ürettirmek,
9) Kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri yürütmek,
10) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
11) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak, (12) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.