Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım Şube Müdürlüğü

  • Adı : Serhat Sanu
  • Görevi : Yol Yapım Şube Müdür V.
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2450
  • E-posta : fenisleri@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Yol Yapım Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirlenen ve mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, bulvar, cadde ve ana yollar ile ilçe Belediyeleri sorumluluğunda olduğu halde bu yollarla bütünlük arz eden yolları yapmak, yaptırmak,

(2) Yol altyapı ve üstyapısında kullanılmak üzere tesis edilecek olan stabilize, kum, çakıl vb. malzeme ocaklarının her türlü izin ve kullanım işlemlerini yapmak, yaptırmak, işletilmesini ve denetimlerini sağlamak,

(3) Bitüm tedarik etmek, bitüm katkılı yol kaplama malzemesi üretmek veya ürettirmek, üretilen kaplama malzemesinin sarfını yapmak,

(4) İş makinesi ve araç parkını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetmek,

(5) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

(6) Yol yapı malzemeleri için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmaktır.